POLÍTICA DE PRIVACITAT

INFORMACIÓ GENERAL PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en relació al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com amb la normativa estatal de protecció de dades. CERMSA s.l. informa:

1. QUI ÉS RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS?
L’entitat que és responsable del tractament de les seves dades personals és:

Denominació Social: CERMSA s.l.
Domicili social: Carrer de l’Alsina, 26. 08100 Mollet del Vallès. Barcelona.
CIF/NIF: B08838104
Telèfon: 93 593 99 50
E-Mail: info@cermsa.com
Nom de domini: www.cermsa.com

2. PRINCIPIS CLAU
Valorem les dades personals que ens ha confiat i tenim el compromís de Tractar les seves dades Personals de manera justa, transparent i segura. Els principis clau que CERMSA s.l. aplica són els següents:
Legalitat : només recopilarem les seves Dades personals per a finalitats específiques, explícites i legítimes, i no processarem les seves dades personals de manera incompatible amb aquells propòsits.
Minimització de dades: limitarem la recollida de dades de caràcter personal a allò que és estrictament rellevant i necessari per a les finalitats que s’han recopilat.
Limitació de la Finalitat: només recollirem les seves dades personals per a finalitats específiques, explícites i legítimes, i no processarem les seves dades personals de manera incompatible amb aquelles finalitats.
Precisió: mantindrem les seves dades personals exactes i actualitzades.
Seguretat de les Dades: aplicarem les mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir un nivell adient de seguretat en relació amb el riscos que presenti el tractament i la naturalesa de les dades que hagin de protegir-se. Aquests mitjans s’estableixen per prevenir de qualsevol divulgació o accés no autoritzat, la destrucció accidental o il·lícita o la seva pèrdua accidental o alteració i qualsevol altra forma de tractament il·lícit.
Accés i rectificació: tractarem les seves dades personals d’acord amb els seus drets de privacitat.
Conservació: Conservarem les seves dades personals de manera coherent amb les lleis i normatives de protecció de dades aplicables i no més del necessari per a les finalitats per a les quals han estat recopilades.
Les transferències internacionals: garantirem que totes les dades personals transferides fora de la UE/EEE estan adequadament protegides.
Tercers: garantirem que l’accés i transferència de dades personals a tercers que es duran a terme d’acord amb les lleis i reglaments aplicables i amb les garanties contractuals adequades.
Marketing Directe i cookies: ens assegurarem del compliment de la legislació aplicable en matèria de publicitat i cookies.

3. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS: QUINES DADES PERSONALS RECOPILEM I QUINS SÓN ELS ASPECTES JURÍDICS?
Sempre que sol·licitem les seves dades personals, informarem amb claredat de quines dades personals recollim. Aquesta informació li serà proporcionada mitjançant un avís de privacitat separat que, per exemple, s’inclourà en serveis específics (inclosos els serveis de comunicació), butlletins electrònics, recordatoris, enquestes, ofertes, invitacions per a esdeveniments,  etc.
Tingui present  que, d’acord amb la normativa de protecció de dades aplicable; les seves dades personals poden processar-se si: ens ha donat el seu consentiment als efectes del tractament (tal com es descriu en l’avís de privacitat relacionat amb aquest tractament en particular) Per evitar dubtes, sempre tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment; o és necessari per a l’execució d’un contracte del qual s’és part; o amb aquest tractament, busquem un interès legítim que no es vegi menyscabat pels seus drets de privacitats. Aquest interès legítim se li comunicarà degudament en l’avís de privacitat relacionat amb aquell tractament en particular és requerit per llei.

4. PER A QUINES FINALITATS PROCESSEM LES SEVES DADES PERSONALS
Només tractem les seves dades personals per a finalitats específiques, explícites i legítimes i no tractarem les seves dades personals de forma incompatible amb aquestes finalitats.
La finalitat de cada tractament de les seves dades personals estarà clarament definida en l’avís de privacitat, per exemple, en un lloc web o portal, en una aplicació, en un butlletí electrònic, etc.)
L’usuari en complimentar qualsevol dels nostres formularis o posar-se en contacte amb CERMSA s.l. mitjançant el correu electrònic autoritza expressament a la utilització dels mateixos amb la finalitat d’enviar-li per correu electrònic informació sobre ofertes, promocions, productes de CERMSA s.l.

5. ACCÈS A LES DADES PERSONALS
Vostè té el dret a accedir a les seves dades personals que tenim i, si aquestes dades personals són inexactes o incomplertes, per sol·licitar la rectificació o supressió d’aquestes dades personals. Si desitja més informació en relació amb els seus drets de privacitat o desitja exercir qualsevol d’aquests drets, si us plau posis en contacte  amb nosaltres  a través del mail: info@cermsa.com.

6. DURACIÓ DEL TRACTAMENT DE DADES
Mantindrem les seves dades personals amb arreglo al que es disposa en la normativa de protecció de dades. Només es conservaran les seves dades personals  durant en temps que sigui necessari per complir amb allò disposat en la legislació aplicable o per a les finalitats per a les que es processen les seves dades personals.
Per a obtenir informació sobre quant de temps és probable que es guardin certes dades personals abans de ser eliminades dels nostres sistemes i bases de dades, contacti amb nosaltres a través del mail: info@cermsa.com.

7. SEGURETAT DE DADES
Les seves dades personals només podran ser processades per un tercer si l’Encarregat del Tractament es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives que siguin necessàries per complir amb el compromís de seguretat en el tractament de dades.
Mantenir la seguretat de les dades significa protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les seves dades personals:
(a) Confidencialitat : protegirem les seves dades personals per a evitar la seva divulgació a tercers.
(b) Integritat: protegirem les seves dades personals per a que no siguin modificades per tercers no autoritzats.
(c) Disponibilitat: Ens assegurem que les persones autoritzades puguin accedir a les seves dades personals quan sigui necessari.

8. ÚS DE COOKIES I SERVEIS SIMILARS
Utilitzem cookies en els nostres llocs web. Això ens ajuda a donar-li una millor experiència quan navega en el nostre lloc web i també ens permet fer millores en el nostre lloc.
Per a més informació soble l’ús de cookies i com evitar-les, si us plau consulti la nostra política de cookies, disponible a CERMSA s.l.

9. ÚS DE XARXES SOCIALS
Si utilitza un nom d’usuari específic en una xarxa social com el seu nom d’usuari de Facebook, Instagram o Twitter, CERMSA s.l. registrarà les dades disponibles en aquestes xarxes socials i per al que expressament a permès la comunicació a través de l’aplicació seleccionada.
TELCOM VALLÈS ocasions facilita la publicació de les dades (personals) a través de les xarxes socials com Instagram, Twitter i Facebook. Aquests mitjans de comunicació social tenen les seves pròpies condicions d’ús que vostè està obligat a tenir present i observar si en fa ús.
La publicació en mitjans socials pot tenir conseqüències (no desitjades) inclosa la impossibilitat de retirada en un breu temps de la distribució de la seva privacitat o la de les persones amb qui comparteix dades. Ha de tenir present aquestes conseqüències, per a les quals vostè està prenent la decisió sobre la publicació en aquest mitjans. CERMSA s.l. no accepta cap responsabilitat en aquest sentit.

10. INFORMACIÓ LEGAL
Els requisits d’aquesta Política complementen, i no substitueixen, qualsevol altre requisit existent sota la llei de protecció de dades aplicable. En cas de contradicció entre el que està escrit en aquesta Política i els requisits en la lleu de protecció de dades aplicable, la normativa de protecció de dades aplicable tindrà prioritat.
CERMSA s.l. pot modificar aquesta Política en qualsevol moment. Pot verificar aquesta Política periòdicament a CERMSA s.l.per informar-se sobre qualsevol canvi.